Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: ---- zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka;
 • profil badawczy odpowiadający badaniom prowadzonym w Zakładzie Układów Dynamicznych;
 • osiągnięcia naukowe potwierdzone publikacjami w czasopismach naukowych;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • płynna komunikacja w języku angielskim;
 • podstawowa znajomość języka polskiego;
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne

Mile widziane

 • doświadczenie we współpracy z instytucjami naukowymi na poziomie międzynarodowym;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi samodzielnie lub we współpracy;
 • doświadczenie w organizacji spotkań naukowych i konferencji;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań i zajęć dydaktycznych z zakresu matematyki i jej zastosowań;
 • publikowanie wyników badań w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych;
 • aktywny udział w pozyskiwaniu grantów na szczeblu krajowym i/lub międzynarodowym;
 • budowanie współpracy naukowej i nawiązywanie nowej;
 • prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej w Zakładzie Układów Dynamicznych;

Oferujemy

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • szkolenia wewnętrzne
 • dostęp do uczelnianej biblioteki
 • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport)
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
 • przedszkole, stanowiska do przewijania i punkt karmienia dzieci
 • punkty gastronomiczne oraz strefy relaksu na terenie Uczelni
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • preferencyjne pożyczki
 • pracę w dobrze skomunikowanym miejscu
 • i wiele więcej... pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-donas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Prorektora ds. nauki Politechniki Gdańskiej prof. dra hab. inż. Sławomira Milewskiego;
 • CV;
 • wykaz publikacji (w porządku chronologicznym);
 • kopie dokumentów potwierdzających uzyskane stopnie/tytuły naukowe oraz zawodowe;
 • oświadczenie, że Politechnika Gdańska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata
 • kwestionariusz osobowy pobrany ze strony: https://drive.pg.edu.pl/s/D5ZkBzbOOpfEL6w

Załączniki