Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Miejsce: Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Nasze wymagania

 • doktor habilitowany nauk prawnych
 • zasadniczy dorobek z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym obejmujące analizę orzecznictwa sądów krajowych i zagranicznych w obszarze praw człowieka
 • uczestniczenie w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym wygłaszanie referatów w języku angielskim
 • doświadczenie praktyczne, w tym na stanowisku kierowniczym
 • autorstwo i współautorstwo podręczników
 • doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne, udział w grancie w charakterze kierownika grantu
 • posiadanie znaczącego dorobku dydaktycznego

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • Życiorys zawodowy zawierający informacje o dorobku naukowym i organizacyjnym oraz informację o kierunku swojej dalszej działalności, wykaz publikacji i inne
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie
 • Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych