Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uniwersytet Bielsko-Bialski, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Miejsce: Bielsko-Biała
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub inżynieria materiałowa;
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów wchodzących w obszar dyscypliny naukowej inżynieria środowiska lub inżynieria materiałowa lub automatyka lub elektronika lub elektrotechnika i technologie kosmiczne;
 • doświadczenie w pracy naukowej w zakresie inżynierii środowiska lub inżynierii materiałowej lub automatyka lub elektronika lub elektrotechnika i technologie kosmiczne potwierdzone odpowiednim dorobkiem;
 • potwierdzone umiejętności w kierowaniu projektami (np. ukończone studia podyplomowe w tym zakresie);
 • umiejętności samodzielnego planowania i przeprowadzania badań w obszarze materiałów i technologii stosowanych w ogniwach i modułach w fotowoltaicznych w szczególności materiałów stosowanych w ogniwach na bazie krzemu krystalicznego; ponadto umiejętności analizowania i interpretacji otrzymanych wyników badań eksperymentalnych popartych publikacjami oraz aktywnym udziałem w projektach badawczych;
 • znajomością technik badawczych takich jak: pomiary parametrów elektrycznych i wyznaczanie charakterystyk prądowo napięciowych ogniw i modułów fotowoltaicznych, pomiary foto- i elektro luminescencji tych przyrządów półprzewodnikowych, spektroskopia UV-VIS-NIR, elipsometria, mikroskopia skaningowa;
 • umiejętnością pracy w laboratorium: w szczególności planowanie, nadzór i prowadzenie badań w laboratorium chemicznym, laboratorium technik grubowarstwowych;
 • doświadczenie w symulacjach numerycznych parametrów elektrycznych struktur fotowoltaicznych;
 • dobra znajomość języków polskiego i angielskiego.

Zakres obowiązków

 • Oczekujemy od kandydatów zaangażowania w naukową i dydaktyczną aktywność Katedry Ochrony i Inżynierii Środowiska.

Oferujemy

 • 13 pensja
 • ZFŚS
 • Dofinansowanie do wypoczynku

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o pracę skierowane do JM Rektora, dr hab. inż. Jacka Nowakowskiego, prof. UBB;
 • życiorys;
 • autoreferat
 • wykaz publikacji
 • odpisy dokumentów (kserokopie) stwierdzających posiadanie stopni naukowych
 • oświadczenie Kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez UBB danych osobowych
 • oświadczenie wraz z treścią klauzuli informacyjnej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci proszeni są o złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 09.03.2024 w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego, Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, budynek L, pok. 109, (tel: +48/33/8279426). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 22