Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Finansów i Zarządzania
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB MERITO we Wrocławiu na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego (nauki o bezpieczeństwie, dziedzina nauki społeczne);
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć;
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego w pracy na uczelni;
 • wykazanie się aktywną działalnością naukową;
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego zakresu bezpieczeństwa;
 • posiadanie doświadczenia praktycznego zdobytego poza uczelnią w szczególności w służbach mundurowych.

Zakres obowiązków

 • przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, zarówno zdalnych jak i stacjonarnych, z zakresu bezpieczeństwa;
 • prowadzenie działalności naukowej, obejmującej: badania naukowe, upowszechnianie wyników działalności naukowej, w szczególności w postaci artykułów i monografii naukowych;
 • pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych;
 • prowadzenie seminariów magisterskich;
 • udział w pracach komisji egzaminacyjnych;
 • promowanie prac magisterskich i doktorskich.

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na podstawowym miejscu pracy;
 • wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu;
 • wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym;
 • system benefitów pracowniczych (premii i nagród regulaminowych, bezpłatnych szkoleń);
 • wsparcie w zakresie kształcenia zdalnego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV

Weź udział w rekrutacji