Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańśk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Algebry Instytutu Matematyki

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka
 • Zainteresowania badawcze dotyczące geometrii fraktalnej oraz układów funkcji iterowanych
 • Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w tym po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego
 • Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych
 • Doświadczenie w realizacji grantów badawczych jako kierownik lub wykonawca.

Mile widziane

 • Doświadczenie organizacyjne w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu matematyki.
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach

Zakres obowiązków

 • Nauczyciel akademicki - obowiązki dydaktyczne
 • Nauczyciel akademicki - obowiązki badawcze

Oferujemy

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kopię dyplomu doktora habilitowanego
 • Życiorys naukowy
 • Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Instytut Matematyki
  Uniwersytet Gdański
  ul. Wita Stwosza 57
  80-308 Gdańsk