Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Profesor uczelni w Pracowni Plastyki na Wydziale Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Nasze wymagania

 • stopień doktora habilitowanego sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych w szczególności na działalność badawczą i artystyczną;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami;
 • dorobek artystyczny poparty wystawami w Polsce i za granicą;

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na Uczelni pozwalające na prowadzenie zajęć z podstaw plastyki, których celem jest wzbogacanie i rozwijanie programu teoretycznego prowadzonego na Wydziale, z uwzględnieniem obszaru intermedialnego dla studentów studiów I i II stopnia na kierunku Badania artystyczne.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami w Pracowni Plastycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie do udziału w konkursie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy z fotografią
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora
 • odpis dyplomu o nadaniu stopnia dr hab.
 • udokumentowane posiadanie co najmniej 2-letniej praktyki dydaktycznej w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej
 • dokumentacja poświadczająca posiadanie praktyki dydaktycznej w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej, mile widziane rekomendacje dotyczące także umiejętności pracy w zespole
 • dokumentacja dorobku artystycznego
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki