Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Instytut Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego poszukuje kandydata/ki na stanowisko profesora/ki uczelni (badawczo-dydaktycznego/ej). Kandydat/ka powinien posiadać bogaty dorobek publikacyjny udokumentowany artykułami w wiodących, polskich i/lub zagranicznych, czasopismach socjologicznych oraz doświadczenie w zakresie badań ilościowych.

Nasze wymagania

 • 1. stopień doktora habilitowanego w zakresie socjologii / nauk socjologicznych
 • 2. wysokie kompetencje w zakresie socjologii środowiska i zmian społecznych
 • 3. wysokiej jakości dorobek naukowy (np. monografie, rozdziały w ważnych z punktu widzenia dyscypliny monografiach, artykuły w wiodących czasopismach, granty, staże badawcze, nagrody);
 • 4. aktywny udział w konferencjach naukowych
 • 5. udokumentowany dorobek organizacyjny (np. organizację konferencji, szkoły letniej, pełnienie funkcji w organach uczelni wyższych itp.)

Zakres obowiązków

 • 1. prowadzenie zajęć ze studentami w j. polskim i j. angielskim
 • 2. doświadczenie w prowadzeniu badań
 • 3. aktywny udział w konferencjach naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • • Odpis dyplomu doktora habilitowanego
 • • Informacja o dorobku i osiągnięciach naukowych oraz doświadczeniu dydaktycznym
 • • Plan aktywności naukowej na najbliższe dwa lata
 • • Dwie rekomendacje/opinie na temat kandydata/ki potwierdzające posiadaną wiedzę/kompetencje/umiejętności/doświadczenie kandydata/ki

Załączniki