Profesor uczelni

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach