Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Wymagania:

 

·         posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych;

·         specjalizacja z zakresu onkologii klinicznej;

·         posiadanie dorobku naukowego obejmującego zagadnienia z zakresu nauk medycznych;

·         mile widziany udział w realizacji projektów badawczych, w tym grantów naukowych;

·         znajomość języka obcego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.old.uniwersytetradom.pl.