Asystent – dydaktyczny

Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

·         minimum dyplom magistra inżyniera w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika lub inżynieria mechaniczna;

·         wiedza z zakresu maszyn, napędów i urządzeń elektropneumatycznych oraz znajomość obsługi urządzeń pomiarowo-kontrolnych;

·         podstawowa znajomość programowania C++ lub Python;

·         umiejętność w zakresie programowania sterowników przemysłowych PLC;

·         mile widziana znajomość środowiska programistycznego Matlab oraz systemów CAD;

·         gotowość uruchamiania i modernizowania laboratoriów dydaktycznych w obszarze w/w dyscyplin;

·         znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury naukowej oraz redagowanie artykułów naukowych, natomiast w przypadku obcokrajowców również dobrą znajomość języka polskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uniwersytetradom.pl.