profesor uczelni (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Ekonomii i Finansów
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

·         posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 48 ust. 2 Statutu UTH Radom dostępnego w BIP UTH Radom;

·         doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, w szczególności związane z  problematyką finansów oraz finansów publicznych;

·         doświadczenie w pracach naukowo-badawczych;

·         doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej;

·         zainteresowanie problematyką finansów i finansów publicznych potwierdzone np. doświadczeniem praktycznym, doświadczeniem dydaktycznym, publikacjami naukowymi.

publikacje naukowe z zakresu finansów i finansów publicznych;
·         znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;

·         znajomość języków obcych

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uniwersytetradom.pl.