adiunkt

Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o sztuce

Pracownia Sztuki

Adiunkt (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych)

nauki o sztuce

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.bip.uph.edu.pl.