asystent

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Instytut Nauk o Zdrowiu

Asystent (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych)

nauki o zdrowiu/nauki medyczne

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.bip.uph.edu.pl.