asystent

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: zootechnika i rybactwo

Asystent (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych)

zootechnika i rybactwo/weterynaria

Instytut Zootechniki i Rybactwa

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.bip.uph.edu.pl.