asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Asystent (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych)

Językoznawstwo w zakresie logopedii

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mariusz.duda@uph.edu.pl