asystent

Kolegium Społeczno-Ekonomiczne
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Instytucja: Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, Kolegium Społeczno- Ekonomiczne, Instytut Nauk Społecznych

Miasto: Skierniewice

 

Stanowisko dydaktyczne : asystent

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy: pełen etat, umowa o pracę

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: pedagogika

 

Data ogłoszenia: 15.07.2021r.

Termin składania ofert: 16.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.09.2021 r. (zatrudnienie od 01.10.2021 r.)

 

Link do strony uczelni: www.pusb.pl

 

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs wraz z dokumentacją należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

ul. Batorego 64C; 96-100 Skierniewice

Telefon kontaktowy: 46 8344001 lub e-mail: rektorat@pusb.pl

Dopuszczalne jest złożenie dokumentacji drogą elektroniczną podpisanych profilem zaufanym lub podpisem certyfikowanym.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rektorat@pusb.pl