profesor

Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: rolnictwo i ogrodnictwo

Instytucja: Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, Kolegium-Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne, Instytut Nauk Przyrodniczych.

Miasto: Skierniewice

 

Stanowisko: profesor

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy: umowa o pracę, pełny etat

Dziedzina nauki:  nauki rolnicze

Dyscyplina naukowa: rolnictwo i ogrodnictwo

 

Data ogłoszenia:  17.06.2021 r.

Termin składania ofert: 17.07.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.07.2021 r. (zatrudnienie od 01.10.2021 r.)

 

Link do strony uczelni: www.pusb.pl

 

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs wraz z dokumentacją należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

ul. Batorego 64C; 96-100 Skierniewice

Telefon kontaktowy: 46 8344001 lub e-mail: rektorat@pusb.pl

Dopuszczalne jest złożenie dokumentacji drogą elektroniczną podpisanych profilem zaufanym lub podpisem certyfikowanym.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rektorat@pusb.pl