asystent

Zarzadzania
Uniwersytet Gdański
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Kandydaci powinny złożyć:

podanie do Rektora UG,
życiorys (CV),
dyplom ukończenia studiów z zakresu ekonomii lub zarządzania,
informację o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce itp.),
informację o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, formy prowadzonych zajęć, nazwy przedmiotów),
dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach itp.
zobowiązanie Kandydata/tki, że nie będzie podejmował/a dodatkowych prac w innych uczelniach,
oświadczenie o gotowości realizacji niektórych zajęć dydaktycznych w języku angielskim.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ekonometria.wzr@ug.edu.pl