Profesor Uczelni

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakośći
Akademia Humanitas
  • Forma zatrudnienia: Część etatu, Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Akademia Humanitas w Sosnowcu poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach nauczyciela akademickiego –  profesora uczelni – w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Oferujemy zatrudnienie w ramach działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w Uczelni o statusie akademickim i znaczącej pozycji na polskim rynku szkolnictwa wyższego.  

Poszukiwanie przez Uczelnię nowych pracowników wiąże się z dynamicznym rozwojem Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Akademii Humanitas, w związku z uzyskaniem przez Uczelnię uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu i jakości”.  

 

Oferujemy: 

– pracę w prestiżowej Uczelni akademickiej o ugruntowanej pozycji na rynku szkolnictwa wyższego, 
– możliwość stałego rozwoju naukowego i zawodowego, w tym awansu naukowego (Akademia Humanitas posiada – – uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu i jakości”). 
– możliwość łączenia aktywności naukowo-badawczej i dydaktycznej, 
– możliwość pracy akademickiej w formule hybrydowej, 
– atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze oraz system stypendiów naukowych, 
– elastyczne warunki zatrudnienia, ustalane indywidualnie i dostosowane do osobistych potrzeb Pracownika, 
– pracę w przyjaznej atmosferze, w warunkach wzajemnego dialogu, życzliwości i otwartości w relacjach uczelnia-nauczyciel akademicki. 
 

Oczekujemy: 

– zaangażowania w pracę naukowo-badawczą i organizacyjną Instytutu (np. konferencje, publikacje, pozyskiwanie grantów) 
– realizowania dydaktyki w sposób interesujący dla studentów, nowatorski, zgodny z aktualnymi potrzebami rynku, 
– kreatywności i inicjatywy w zakresie realizowania własnych projektów naukowych i dydaktycznych. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aldona.bokiewicz@humanitas.edu.pl