specjalista badawczo-techniczny stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Warszawski w związku z realizacją programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” poszukuje Specjalisty ds. dyfrakcji elektronów (microED).

Tytuł projektu: I.4.2. Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej – zatrudnienie techników/operatorów infrastruktury badawczej

Numer konkursu: CeNT-52-2023

Po więcej informacji zapraszamy na:
https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/11/2023-33-cent-52-2023_idub_core-facilities_pl_DOP.pdf

Nasze wymagania

 • Stopień doktora w dziedzinie dyfrakcji elektronów, fizyki, chemii, krystalografii lub w innych dziedzinach bezpośrednio związanych z mikroED
 • Doświadczenie i wiedza w zakresie krystalografii i/lub mikroED oraz transmisyjnej i/lub skaningowej mikroskopii elektronowej, w tym obsługi instrumentów w tych dziedzinach, przygotowania próbek, przetwarzania i analizy obrazu
 • Silna motywacja i gotowość do odbycia szkolenia i poszerzenia istniejących umiejętności, aby stać się wiodącym ekspertem w dziedzinie mikroED, zdolnym do pracy z wszelkiego rodzaju próbkami, od minerałów po materiały biologiczne
 • Doskonałe umiejętności rozwiązywania problemów i duża dbałość o szczegóły
 • Umiejętność pracy i komunikacji z naukowcami na wszystkich poziomach
 • Umiejętność pracy nad wieloma wymagającymi zadaniami w szybko zmieniającym się środowisku
 • Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Publikacje związane z mikroED/krystalografią kwantową

Zakres obowiązków

 • codzienna obsługa i konserwacja mikroskopu 200kV Glacios cryo-TEM, zapewniająca optymalne działanie urządzenia
 • obsługa i konserwacja urządzeń pomocniczych związanych z cryo-EM, np. urządzenie do mrożenia próbek typu Vitrobo
 • screening próbek jako warunek wstępny efektywnej akwizycji danych cryo-EM/dyfrakcji elektronowej za pomocą analizy pojedynczych cząstek (SPA) i/lub kriotomografii oraz metod dyfrakcji elektronowej (główna metoda badawcza)
 • przeprowadzanie szkoleń, asystowanie oraz nadzorowanie użytkowników w przygotowaniu próbek i analizie danych
 • organizowanie codziennej pracy laboratorium, zamawianie materiałów eksploatacyjnych, prowadzenie dokumentacji, pisanie raportów oraz wykonywanie innych czynności zgodnie z przydzielonymi zadaniami
 • opracowywanie oraz wdrażanie skutecznych strategii przygotowania próbek i zbierania danych
 • udział w opracowywaniu i wdrażaniu nowych metod/technik w dziedzinie dyfrakcji elektronowej i mikroskopii krioelektronowej
 • Implementacja oraz użytkowanie oprogramowania związanego z dyfrakcją oraz mikroskopią elektronową na komputerach CENTu oraz na klastrrze FUNK w CNBCh UW

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • List motywacyjny
 • referencje (kontakt do co najmniej jednej osoby)
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Załączniki