starszy wykładowca

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Polonistyki Stosowanej w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu