starszy wykładowca

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wymagany jest stopień doktora. Kandydat musi posiadać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu logopedii, a szczególnie: specyficznych zaburzeń rozwoju języka, alalii, dyslalii oraz specyficznych zaburzeń rozwoju języka. Pożądane doświadczenie w pracy jako logopeda, szczególnie w terapii dzieci z dyslalią i alalią.