starszy wykładowca

Wydział Lekarski I
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii