Starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Nawigacyjny
Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
ogłasza konkurs
NA STANOWISKO STARSZEGO WYKŁADOWCY
W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH
W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 04.06.2024 r.
DATA SKŁADANIA OFERT: 31.08.2024 r. godz. 14:00
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 02.09.2024 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
• Miejsce zatrudnienia (jednostka organizacyjna): Katedra Nawigacji/ Wydział Nawigacyjny.
• Lokalizacja: Al. Jana Pawła II 3, Gdynia.
• Wymiar czasu pracy: zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.
• Warunki pracy i płacy: umowa o pracę, wynagrodzenie zgodne z warunkami umowy.
• Przewidywana data zatrudnienia: 01.09.2024 r.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Nawigacja specjalność Transport Morski LUB
 • Tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Nawigacja specjalność Transport Morski i tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera.
 • Posiadanie ważnego dyplomu zawodowego kapitana żeglugi wielkiej i stażu pracy na stanowisku kapitana statku handlowego w żegludze międzynarodowej wykazanego w wyciągu pływania potwierdzonym przez Urząd Morski.
 • Posiadanie ważnego morskiego świadectwa zdrowia.
 • Co najmniej dwuletni staż pracy dydaktycznej.

Mile widziane

 • Zaangażowanie w pracę oraz życie społeczności akademickiej.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych.
 • Wykonywanie prac organizacyjnych oraz poleceń przełożonego.

Oferujemy

 • W ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.
 • Wczasy pod gruszą.
 • Bony upominkowe dla dzieci i dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych.
 • Wyjazdy integracyjne, eventy okolicznościowe.
 • Warsztaty, szkolenia w ramach rozwijania kompetencji zawodowych.
 • Możliwość stałego rozwoju i zdobywania wiedzy oraz doświadczeń w związku z licznymi wydarzeniami naukowymi, kulturalnymi, konferencjami, wyjazdami służbowymi, wizytami zagranicznych gości w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UMG.
 • CV
 • Kserokopie posiadanych dyplomów, certyfikatów itp.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Ewentualny wykaz osiągnieć naukowych.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu mogą:

  - złożyć kserokopie wymaganych dokumentów w Biurze Dziekana Wydziału Nawigacyjnego pok. N -108, Al. Jana Pawła II 3, Gdynia.