Stypendysta / Doktorant stanowisko badawcze

Instytut Psychologii
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: Umowa stypendialna
 • Wynagrodzenie: 2667,70 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Projekt badawczy „Specyficzny dla mężczyzn model zaburzeń odżywiania oraz jego zastosowanie w psychoedukacji: badania podłużne i eksperymentalne”

Pełen opis projektu znajduje się w załączniku.

Nasze wymagania

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia;
 • Gotowość do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS;
 • Certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego lub bycie w trakcie szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej (najlepiej ostatni rok szkoły);
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2);
 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej i zainteresowanie tematyką projektu;
 • Umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym;
 • Doświadczenie w prowadzeniu diagnozy i psychoedukacji (szczególnie w zaburzeniach odżywiania);
 • Doświadczenie w pracy psychologicznej lub psychoterapeutycznej z osobami z diagnozą zaburzeń odżywiania;
 • Znajomość zaawansowanej statystyki i umiejętność jej wykorzystania w pracy z danymi;
 • Gotowość do pracy w weekendy;
 • Zainteresowania badawcze z zakresu zaburzeń odżywiania, psychoedukacji, terapii poznawczo-behawioralnej.

Zakres obowiązków

 • Współkoordynowanie zadań badawczych w projekcie;
 • Wspomaganie tworzenia procedur badawczych;
 • Wspomaganie zbierania danych i rekrutacji uczestników badania;
 • Udział we wprowadzaniu i analizie danych;
 • Współtworzenie publikacji naukowych;
 • Uczestnictwo w konferencjach naukowych;
 • Uczestnictwo w warsztacie statystycznym;
 • Uczestnictwo w zajęciach szkoły doktorskiej.

Oferujemy

 • Umowę stypendialną na okres 36 miesięcy z możliwością przedłużenia;
 • Stypendium w wysokości przewidzianej ustawą (na dzień 14.02 jest to kwota 2667,70 zł brutto);
 • Pracę w młodym, interdyscyplinarnym, inspirującym do rozwoju zespole.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV naukowe (kwalifikacje, dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, doświadczenie w projektach badawczych, zainteresowania naukowe, etc.).;
 • List motywacyjny;
 • Kopia dyplomu potwierdzająca posiadanie stopnia magistra.

Załączniki