asystent

Wydział Politechniczny
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

kandydat powinien posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport, doświadczenie zawodowe związane z ww. dyscypliną, doświadczenie związane
z prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu: budownictwo ogólne, organizacja produkcji budowlanej, fizyka budowli, ekonomika budownictwa i podstawy kosztorysowania itp. oraz dorobek naukowy związany z ww. zakresem. Powinien posiadać predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej. Link do ogłoszenia: https://bip.puz.suwalki.pl/oferty-pracy/nauczyciele-akademiccy/rok-2022/konkurs-na-stanowisko-asystent-na-kierunku-budownictwo,art651/

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuro.rektor@puz.suwalki.pl