adiunkt

Wydział Politechniczny
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydat powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora inżyniera w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport, doświadczenie zawodowe związane z ww. dyscypliną, doświadczenie związane
z prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu: budownictwo ogólne, konstrukcje betonowe, konstrukcje stalowe, budownictwo wiejskie, trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji, konstrukcje drewniane i murowe, konstrukcje zespolone, konstrukcje sprężone, wytrzymałość materiałów, mechanika teoretyczna, mechanika budowli, podstawy mechaniki konstrukcji budowlanych, metody obliczeniowe oraz dorobek naukowy związany z ww. zakresem. Powinien posiadać predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej. Link do ogłoszenia: https://bip.puz.suwalki.pl/oferty-pracy/nauczyciele-akademiccy/rok-2022/konkurs-na-stanowisko-adiunkta-na-kierunku-budownictwo,art650/

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuro.rektor@puz.suwalki.pl