asystent

Wydział Politechniczny
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

kandydat powinien posiadać co najmniej tytuł zawodowy magister inżynier w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna, doświadczenie zawodowe związane z ww. dyscypliną, doświadczenie związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych oraz dorobek naukowy związany z ww. zakresem. Powinien posiadać predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej. Link do strony: https://bip.puz.suwalki.pl/oferty-pracy/nauczyciele-akademiccy/rok-2022/konkurs-na-stanowisko-asystent-na-kierunku-zip-transport,art653/

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuro.rektor@puz.suwalki.pl