1 asystent

Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Instytucja: Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych

Miasto: Szczecin

·         Stanowisko: Asystent – menadżer kierunku kosmetologia  (1 etat) – ze stopniem naukowym magistra, dyscyplina naukowa: nauki o zdrowiu;

 

Data ogłoszenia: 03  czerwca 2022r.

Termin składania ofert: do 03 lipca 2022 r.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

·         posiadać stopień naukowy magistra, dyscyplina naukowa: nauki o zdrowiu;

·         posiadać dorobek naukowy związany z problematyką nauk o zdrowiu w zakresie kosmetologii (obligatoryjnie);

·         złożyć oświadczenie, że Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych z dniem podjęcia zatrudnienia będzie jego podstawowym miejscem pracy;

Wymagane dokumenty:

·         podanie (na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami);

·         życiorys;

·         informacje o dorobku naukowym i wykaz publikacji (opcjonalnie),

·         kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje;

·         kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu;

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Miejsce składania dokumentów: Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych  ul. Mieszka I 61 c, 71-011 Szczecin, biuro Rektora (I piętro) lub e-mail: rektor@cb.szczecin.pl

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e.majerowicz@cb.szczecin.pl