1 stanowisko adiunkt

Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Akademia Morska, Wydział Nawigacyjny

MIASTO: Szczecin

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

DATA OGŁOSZENIA: 03.08.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 09.09.2022 r.

LINK DO STRONY: https://wn.am.szczecin.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wydziale/

SŁOWA KLUCZOWE: geoinformatyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

–         Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub geodezja i kartografia

–         Dorobek naukowy z zakresu geoinformatyki, w tym kartografii

–         Dobra znajomość następujących zagadnień: infrastruktura informacji przestrzennej, bazy danych przestrzennych, kartografia, geowizualizacja

–         Dobra znajomość oprogramowania GIS

–         Dobra znajomość języka angielskiego

–         Dobra znajomość języka polskiego (wykłady prowadzone w języku polskim)

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie,     pok. 129, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48-09-310

 

FORM FOR ADVERTISER

INSTITUTION: Maritime University of Szczecin,  Faculty of Navigation

 

CITY: Szczecin

 

POSITION: lecturer
 

 

DISCIPLINE: Civil engineering end transport

 

 

POSTED: 03.08.2022 r.

 

DEADLINE FOR APPLICATION: to 09.09.2022 r.

 

WEBSITE: https://wn.am.szczecin.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wydziale/

 

KEY WORDS: geoinformatyka

 

DESCRIPTION (field of work, expectations, comments):

 

 

 

 

• Doctor of technical sciences degree in the discipline of civil engineering and transport or geodesy and cartography

• Scientific achievements in the field of geoinformatics, including cartography

• Good knowledge of the following issues: spatial information infrastructure, spatial databases, cartography, geovisualisation

• Good knowledge of GIS software

• Good command of the English language

• Good command of the Polish language (lectures conducted in Polish)

 

 

 

Documents should be submitted to the Dean ̓s office  (room 129) Faculty of Navigation Maritime University of Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin.

The information is provided by phone (091) 48-09-310

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dn@am.szczecin.pl