1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Akademia Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

INSTYTUCJA: Akademia Morska w Szczecinie

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Katedra Zarządzania i Logistyki

MIASTO: Szczecin

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zarządzaniu i jakości

DATA OGŁOSZENIA: 26.07.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.08.2022

LINK DO STRONY: https://bip.am.szczecin.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: transport, logistyka, zarządzanie łańcuchami dostaw, optymalizacja systemów transportowych

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Od Kandydata/tki oczekujemy przedstawienia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunkach związanych z organizacją transportu i/lub logistyką. Kandydat/ka powinien/powinna biegle posługiwać się językiem angielskim. Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z systemami logistycznymi, telematyką w logistyce i zarządzaniem łańcuchami dostaw.

Wymagana znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Akademia Morska w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Pobożnego 11, pok. 18, 70-507 Szczecin

Informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48 09 632

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dt@am.szczecin.pl