2 etaty asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nawigacyjny
Politechnika Morska w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Politechnika Morska, Wydział Nawigacyjny

MIASTO: Szczecin

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa geodezja i transport

DATA OGŁOSZENIA: 29.03.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 24.08.2023 r.

LINK DO STRONY: https://wn.pm.szczecin.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wydziale/

SŁOWA KLUCZOWE: nawigacja

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

–         ukończone studia II stopnia na kierunku Nawigacja

–         dobra znajomość języka angielskiego i polskiego

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego Politechniki Morskiej
w Szczecinie,     pok. 129, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48-09-435

FORM FOR ADVERTISER

INSTITUTION: Maritime University of Szczecin,  Faculty of Navigation

CITY: Szczecin

POSITION: Assistant

DISCIPLINE: Civil engineering, geodesy  end transport

POSTED: 29.03.2023 r.

 

DEADLINE FOR APPLICATION: to 24.08.2023 r.

WEBSITE: https://wn.pm.szczecin.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wydziale/

KEY WORDS: navigation

DESCRIPTION (field of work, expectations, comments):

 

–          completed 2nd degree studies in Navigation

–          good command of Polish, English language

 

Documents should be submitted to the Dean ̓s office  (room 129) Faculty of Navigation Maritime University of Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin.

The information is provided by phone (091) 48-09-435