adiunkt

Uniwersytet Szczeciński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Kryteria konkursu:

·    ukończone studia polonistyczne, stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa;

·    udokumentowany znaczący dorobek naukowy, w tym monografia lub publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;

·    udokumentowana aktywność konferencyjna oraz doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych;

·    aktywny udział w życiu literackim, udokumentowana współpraca z instytucjami kultury (wydawnictwa, festiwale i konkursy literackie);

·    udokumentowana działalność w sferze krytyki i publicystyki literackiej;

·    udokumentowany staż dydaktyczny na stanowisku nauczyciela akademickiego w Polsce lub za granicą;

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na grazyna.zaforemska@usz.edu.pl