wykładowca (w zakresie językoznawstwa germańskiego)

Instytut Językoznawstwa
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska wykładowcy (filologia germańska) w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego,
liczba etatów: 1
dyscyplina naukowa: językoznawstwo.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Wymagania wobec kandydata:
      ·      ukończone studia magisterskie na kierunku filologia germańska,
      ·      doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka niemieckiego,
      ·      bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i polskiego,
      ·      gotowość do prowadzenia zajęć w ciągu całego tygodnia oraz co drugi weekend (studia niestacjonarne),
      ·      zgoda na zatrudnienie tylko na podstawowy etat,
      ·      dyspozycyjność.

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć mailem i jednocześnie drogą pocztową lub osobiście: Instytut Językoznawstwa US, ul. Mickiewicza 18, pok. 312, 70-383 Szczecin, e-mail: jezykoznawstwo@usz.edu.pl

Termin składania dokumentów upływa w dniu 19.06.2023 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jezykoznawstwo@usz.edu.pl