wykładowca (w zakresie językoznawstwa norweskiego)

Instytut Językoznawstwa
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska wykładowcy (filologia norweska)
w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego
liczba etatów: 2
dyscyplina naukowa: językoznawstwo.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Wymagania wobec kandydata:

·      ukończone studia magisterskie na kierunku filologia norweska lub skandynawska,

·      doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka norweskiego, także na poziomie szkolnictwa wyższego

·      bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2,

·      mile widziane doświadczenie w pracy tłumacza (m.in. tłumaczenie tekstów naukowych i prawniczych),

·      zgoda na zatrudnienie tylko na podstawowy etat,

·      dyspozycyjność.

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć mailem i jednocześnie drogą pocztową lub osobiście: Instytut Językoznawstwa US, ul. Mickiewicza 18, pok. 312, 70-384 Szczecin, e-mail: jezykoznawstwo@usz.edu.pl

Termin składania dokumentów upływa w dniu 26.06.2023 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jezykoznawstwo@usz.edu.pl