adiunkt

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– stopień doktora nauk biologicznych (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie)

 

 

-spełniają warunki określone w sekcji III punkt 4 https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/zarzadzenia-dyrektora/zarzadzenieDyr-45_2019.pdf

 

 

– posiadają znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz czynnym udziałem w konferencjach naukowych,

 

 

– doświadczenie w zakresie bioinformatyki (analizy na poziomie transkryptomu lub lipidomu),

 

 

– doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik biologii molekularnej (klonowanie, system CRISPR/Cas9) i biochemii (izolacja i analiza kwasów tłuszczowych)

 

 

– doświadczenie laboratoryjne nabyte w innych jednostkach naukowych

 

 

– znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office,

 

 

– dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca publikowanie prac naukowych oraz staże naukowe w zagranicznych jednostkach badawczych,

 

 

Stanowisko oferowane w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii.

 

 

Do zadań należeć będą: prowadzenie hodowli roślin Arabidopsis thaliana oraz Brachypodium distachyon, ich analiza na poziomie transkryptomicznym, edycja genomu za pomocą CRISPR/Cas9, analiza mutantów rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana), jak również izolacja i analiza kwasów tłuszczowych, opracowanie i publikacja otrzymanych wyników, udział w konferencjach

 

 

Konkurs nr ICNT/K/7/2021

 

 

Stanowisko finansowane z projektu pod nazwą: „Jak zatrzymać tłuszcze w liściach? Rozszyfrowanie zależności pomiędzy akumulacją a degradacją tłuszczy podczas starzenia się liści.” (NCN, Sonata Bis 9, 2019/34/E/NZ1/00023)

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.