adiunkt

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: astronomia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Stopień doktora w dyscyplinie astronomia (z habilitacją lub bez).

 

 

2. Znaczącą liczbę publikacji z zakresu astronomii i/lub astrofizyki.

 

 

3. Doświadczenie badawcze w co najmniej jednej z poniższych tematyk:

o układy planetarne,

o materia międzygwiazdowa,

o gwiazdy i obiekty pochodzenia gwiazdowego,

o źródła pozagalaktyczne.

 

 

4. Doświadczenie w zakresie prowadzenia obserwacji astronomicznych z wykorzystaniem co najmniej jednej z poniższych technik:

o fotometria,

o spektrometria,

o polarymetrymetria,

w widzialnym lub radiowym zakresie widma elektromagnetycznego.

 

 

5. Doświadczenie w zdobywaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych.

 

 

6. Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku astronomia i doktorantami szkół doktorskich.

 

 

7. Gotowość do prowadzenia innych zajęć z zakresu fizyki lub programowania na kierunkach prowadzonych przez wydział (fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana, automatyka i robotyka.

 

 

8. Przygotowanie do prowadzenia zajęć w języku angielskim.

 

 

9. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

 

 

Okres zatrudnienia: 24 miesiące, z możliwością przejścia na stałą umowę o pracę.

 

 

Planowane zatrudnienie: od 1.10.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.