asystent

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– wykształcenie wyższe, kierunki: biologia, biotechnologia lub pokrewne

– doświadczenie w użyciu technik in situ w tym immunocytochemicznych i hybrydyzacji in situ, znajomość technik izolacji protoplastów.

– doświadczenie w mikroskopii fluorescencyjnej, konfokalnej i elektronowej.

– doświadczenia w technikach izolacji RNA, real time RT PCR

– znajomość języka angielskiego

– biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.