Adiunkt badawczy – post-doc

Wydział Historii
Uniwersytet Warszawski

Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczych) na pełen etat na 35 miesięcy  w ramach realizacji projektu badawczego NAWA – Profesura Gościnna: „Miejsca, ludzie, wydarzenia: innowacje, badania z zakresu przestrzennej humanistyki dla wsparcia interpretacji i wyjaśniania” (kierownik projektu: prof. dr Francis Harvey).
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.