adiunkt (post-doc)

Wydział Historii
Uniwersytet Warszawski

Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczych) na pełen etat na 35 miesięcy  w ramach realizacji projektu badawczego NAWA – Profesura Gościnna: „Miejsca, ludzie, wydarzenia: innowacje, badania z zakresu przestrzennej humanistyki dla wsparcia interpretacji i wyjaśniania” (kierownik projektu: prof. dr Francis Harvey).

Zadania w ramach projektu: Usability testing and support for revising the toolkits
• Przygotowanie i przeprowadzenia trzech testów użyteczności narzędzi informatycznych przygotowanych w ramach realizacji projektu oraz ewaluacji odpowiedzi;
• Współpraca z innymi członkami zespołu, wsparcie w procesie testowania i pracy z narzędziami na etapie prototypu;
• Wsparcie w kontakcie z zewnętrznymi podmiotami w tym mediami;
• Prowadzenie pracy badawczej wynikającej z celów projektu;
• Publikacja artykułów naukowych stanowiących efekt pracy w projekcie;
• Prezentowanie wyników badań w ramach konferencji lub warsztatów;
• Pomoc w redakcji publikacji powstałych przy realizacji projektu;
• Pomoc w administrowaniu projektem.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.