Asystent badawczy

Wydział Historii
Uniwersytet Warszawski

Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczych) na pełen etat na 35 miesięcy  w ramach realizacji projektu badawczego NAWA – Profesura Gościnna: „Miejsca, ludzie, wydarzenia: innowacje, badania z zakresu przestrzennej humanistyki dla wsparcia interpretacji i wyjaśniania” (kierownik projektu: prof. dr Francis Harvey).

Zadania w ramach projektu: Graph database implementation, interface development and main toolkit development
• Zadaniem członka zespołu będzie programowanie narzędzi IT, tworzenie strony internetowej oraz administracja danymi z zakresu przestrzenno-historycznych;
• Zadaniem członka zespołu będzie stworzenie i zarządzanie narzędzia do graficznej analizy danych, obsługa serwera, zarządzanie danymi używanymi w projekcie, zarządzanie oprogramowaniem stosowanym w projekcie oraz wsparcie dla członków zespołu w zakresie IT;
• Prowadzenie pracy badawczej wynikającej z celów projektu;
• Publikacja artykułów naukowych stanowiących efekt pracy w projekcie;
• Prezentowanie wyników badań w ramach konferencji lub warsztatów;
• Pomoc w administrowaniu projektem.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.