Asystent badawczo-dydaktyczny

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: historia

1. Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny historia oraz publikowanie ich
wyników także w obiegu międzynarodowym.
2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 h dydaktycznych rocznie, m.in. ćwiczeń
z historii Polski XX w., ćwiczeń z historii powszechnej XX w., nauk pomocniczych historii
XX w. oraz Wstępu do badań historycznych i Wstępu do pisania prac uniwersyteckich.
3. Ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych (np. NCN).
4. Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji organizacyjnych na Wydziale Historii.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wh@uw.edu.pl