Profesor

kpokretowska
Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Rektor Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko

profesora w Instytucie Społeczno-Prawnym w niepełnym wymiarze czasu pracy, w grupie pracowników dydaktycznych

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bip@puas.pl