Starszy wykładowca

kpokretowska
Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

 Rektor Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko

starszy wykładowca w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym w niepełnym wymiarze czasu pracy, w grupie

pracowników dydaktycznych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bip@puas.pl