Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Fizyki UW, Obserwatorium Astronomiczne UW
Uniwersytet Warszawski

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na czas nieokreślony. Zwycięzca konkursu będzie prowadził zajęcia dydaktyczne (210 godzin rocznie).

Do konkursu mogą przystąpić osoby ze stopniem doktora w obszarze astronomii/astrofizyki, posiadające znaczący dorobek naukowy w dziedzinie astrofizyki obserwacyjnej, doświadczenie w prowadzeniu obserwacji na teleskopach optycznych, redukcji i analizie obserwacji. Oczekujemy, że kandydat będzie brał udział w pracach projektu OGLE oraz prowadził niezależne, samodzielne projekty naukowe, pozyskując w tym celu finansowanie z grantów. Konieczne jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla studentów

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami).

 

We offer a full-time, permanent position in the Astronomical Observatory of the University of Warsaw, including both research and teaching (210 h per year) duties. We invite applicants with PhD degree obtained in astronomy/astrophysics, outstanding scientific record in observational astrophysics and considerable expertise in observations on optical telescopes, data reduction and analysis. The candidate is expected to work with the OGLE sky survey project team as well as performing independent research, including applying for grants. 
The successful candidate will have teaching duties – experience in this area is required.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2020, item 85 with further amendments).