Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Kandydat winien mieć ukończone studia wyższe w zakresie elektroniki i stopień doktora w zakresie elektroniki, telekomunikacji lub informatyki. Oczekuje się biegłej znajomości języka obcego – angielskiego, zamiłowania do pracy badawczej oraz silnej motywacji do własnego rozwoju naukowego, znajomości technik multimedialnych i projektowania cyfrowych układów scalonych.

Wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel. 22/825 39 29

Bliższych informacji udziela: sekretariat Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel. 22/825 39 29

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.05.2021.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Elektroniki-i-Technik-Informacyjnych46

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ir@ire.pw.edu.pl