adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Od kandydatów wymagane jest:

 1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 2. posiadanie stopnia naukowego doktora;
 3. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, znajomość innych języków obcych mile widziana;
 4. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych;
 5. znajomość zagadnień związanych z modelowaniem procesów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z mechaniką płynów i wymianą ciepła; doświadczenie w modelowaniu CFD kotłów energetycznych;
 6. umiejętność posługiwania się programami z pakietu MS Office, programami dedykowanymi do modelowania procesów energetycznych, takich jak Aspen Hysys, GateCycle lub pokrewnymi, programami dedykowanymi do numerycznej mechaniki płynów Ansys Fluent/CFX, Matlab;
 7. dorobek publikacyjny w czasopismach z listy MNiSW, MEiN przypisanych do dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
 8. minimum 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z budową i eksploatacją maszyn i urządzeń energetycznych w zakładzie przemysłowym;
 9. kreatywność w tworzeniu nowych rozwiązań potwierdzona np. posiadanymi patentami;
 10. doświadczenie w realizacji projektów badawczych lub badawczo – rozwojowych, mile widziane doświadczenie w pracy w zagranicznym ośrodku badawczym;
 11. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, pok. 125, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, tel.: 22 2347354, e-mail: dziekan.meil@pw.edu.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.03.2023.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Piotr Krawczyk, prof. PW (tel.: 22 234 5293, e-mail: piotr.krawczyk@pw.edu.pl).