Adiunkt (badawczy)

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Do obowiązków kandydata będzie należało prowadzenie badań podstawowych zmierzających do (1) poznania mechanizmu działania potencjalnych substancji czynnych i leków skierowanych wobec SARS-CoV-2, (2) określenie możliwości aplikacyjnych dla substancji nowo-syntetyzowanych – immunomodulatorów w reakcji zapalnej (poprzez analizy molekularne, genetyczne i komórkowe (in vitro i ex vivo). Kandydat powinien mieć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu metod genetyki i biologii molekularnej (PCR, RT-PCR, ELISA, western-blot, cytometria przepływowa), hodowli komórkowych, technik mikroskopowych np. kontrastowo-fazowych, SEM, CLSM.

Dokumenty należy składać w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, email: k.potera@cezamat.eu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 30.11.2022
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Katarzyna Potera k.potera@cezamat.eu

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.