adiunkt (post-doc)

  • Wynagrodzenie: 10 000 - 11 000 PLN brutto
  • Dziedzina nauki: historia

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

The Dean of The Faculty of History, University of Warsaw, invites applications for the position of postdoctoral researcher under the Excellence Initiative – Research University Programme.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na crac@uw.edu.pl