Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Mechaniczny Technologiczny Instytut Mechaniki i Poligrafii
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Od kandydata oczekuje się dobrej znajomości zagadnień w zakresie materiałów wybuchowych i towarzyszących im zjawisk fizyko-chemicznych, budowy, projektowania i eksploatacji amunicji, konstrukcji maszyn i urządzeń – w szczególności elementów w zakresie uzbrojenia oraz podstaw mechaniki. Powinien mieć gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych (teoretycznych i doświadczalnych) związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią chemiczną w zakresie materiałów wybuchowych, projektowania amunicji, konstrukcji maszyn i mechaniki. Wymagana jest znajomość nowoczesnych metod i narzędzi do modelowania procesów technologicznych z wykorzystaniem zagadnień planowania eksperymentu. Kandydat powinien posiadać umiejętność pracy w Zespole, dążenia do ustawicznego pogłębiania wiedzy z obszaru inżynierii mechanicznej i inżynierii chemicznej dla zastosowań w modelowaniu, konstrukcji i projektowaniu uzbrojenia i amunicji. Powinien być zdolny do prowadzenia badań naukowych z analizą uzyskanych wyników i przedstawiania ich w publikacjach i na konferencjach naukowych. Powinien być otwarty na poszerzanie wiedzy w zakresie modelowania i projektowania z użyciem nowoczesnych narzędzi programistycznych. Powinien być zdecydowany na podnoszenie kolejnych stopni naukowych i kwalifikacji zawodowych predysponujących do objęcia funkcji akademickich. Wskazana jest gotowość do realizacji staży i wymiany naukowej w kraju i za granicą oraz realizacji krajowych i międzynarodowych projektów naukowych.

Dokumenty należy składać w Instytucie Mechaniki i Poligrafii, ul. Narbutta 85, pok. 206, 02-524 Warszawa, tel. 22 849-42-80.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. 30.06.2023 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Mariusz Magier, prof. uczelni, e-mail: mariusz.magier@pw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.